VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012INLEDNING
Denna verksamhetsberättelse är inte en komplett och kronologisk beskrivning av IKUS verksamhet under 2012 utan mer ett axplock som är sammanfattad i punktform. Dock har vi försökt få med det viktigaste. Den beskriver samtidigt Islamiska stiftelsens i Sverige, ISS, (802400-2936) verksamhet under dessa år. ISS förfogar de delar det handlar om egendom och IKUS verksamhet handlar om bruka och förvalta dessa.

VERKSAMHETEN

En ny församling i Gävle bildades och blev medlem.
En ny fastighet förvärvades för den nya församlingen.
Ett nytt bygglov blev godkänt för tomten i Botkyrka.
Fastighetenerna i Sollentuna renoverades.
Studieresor till Turkiet för medlemmar och elever anordnades.
Turkisk mat- och hantverksmarknad anordnades, en i Fittja och en i Jordbro.
I Fittja hölls även tävlingar i koranläsning för våra elever, med gästimamer och domare från Tyskland.
Gästimamer från Turkiet, Semsettin Topal, Ibrahim Özer, Hüseyin Yildiz och Muammer Esiyok, var i Sverige för att predika och leda gudstjänster för muslimer här under Ramadan. Gästimamen Mustafa Usta från Istanbul samt ytterligare några var i Sverige vid andra tillfällen under året.
3 gånger har olika seminarier hållits för medlemmar. Ett antal grillfester öppen för alla muslimer ordnades under sommaren.
Tre gånger har vi engagerat medlemmar i insamlingskampanjer som pågått på kvällar och helger under två eller tre veckor, till förmån för verksamheten i allmänhet och ungdomsverksamheten i synnerhet. Vi försöker då nå så många muslimer som möjligt i storstockholmsområdet genom att knacka dörr. Allt mellan 10 till 50 medlemmar har deltagit varje gång.
Varje söndag träffas många av stockholmförsamlingarnas styrelsemedlemmar och övriga medlemmar tillsammans med imamerna, oftast i sollentuna- eller stockholmsmoskén med mellan 10-25 deltagare. En gång i månaden har vi också en större samling, ibland ute hos någon av medlemsmoskéerna, då det brukar vara mellan 40-80 deltagare, män och kvinnor sammanlagt.
Flera gånger har våra imamer (män och kvinnor) från Sverige tillsammans med kollegor från våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland deltagit i gemensamma seminarier och fortbildningskurser, som avhållits i dessa länder.
Två gånger har en imamkommitté åkt runt till våra moskéer och skolstödscentra för att följa upp bl.a. hur långt eleverna har nått i sina studier, vilken kvalitetsnivå deras lärare/imamer lyckats uppnå med dem och i vilken grad de nått uppsatta mål.
Under Ramadan inbjöds muslimer till iftar-måltider vid flera tillfällen.
Till en del av dessa har också icke-muslimer, t.ex. lokalpolitiker och myndighetspersoner, varit inbjudna och deltagit.

På önskemål från olika organisationer och grupper i samhället har vi informerat om Islam och muslimer.
08-15 98 88