Våra tjänster

  • Begravningsceremoni
  • Koran lektioner för barn/ungdomar/vuxna/kvinnor
  • Läxhjälp för barn och ungdomar
  • Sommar Koranskolor
  • Andligt hjälp
  • Familjerådgivning
  • Olika aktiviteter och sysselsättningar för barn och ungdomar
  • Föreläsningar
08-15 98 88