ISLAMISKA KULTURCENTERUNIONEN I SVERIGE (IKUS)

Ikus tillhör och företräder uteslutande Ahl-i Sunnah wa’l Djamaat, alltså sunniislam.

Vi har i Sverige ca 7.500 medlemmar i 14 lokala moskeér och under ledning av ca 30 utbildade imamer, kvinnor och män.
IKUS har styrelseorganisationer i nästan alla världens länder.

IKUS började sin verksamhet i Sverige 1979 och registrerades som ideell förening 1984 med namnet Islamiska Centerunionen i Sverige (ICUS). Vi har vårt ursprung i det som är känt som ”Koranskolorna” i Turkiet, en islamisk verksamhet som startades av en stor islamisk alim (lärd), Suleyman Hilmi Tunahan, redan 1936. IKUS utbredning började genom att imamer från Turkiet skickades till de länder dit turkiska gästarbetare emigrerat, (först till Tyskland), i slutet på 1960-talet. 1987 blev ICUS statsbidragsberättigat och senare ändrades namnet till det nuvarande. 2002 blev IKUS ett registrerat trossamfund enligt den nya lagen om trossamfund.

Ahl-i Sunnah wa’l Djamaat innebär att vi endast tror på och accepterar fyra lagskolor som det rätta sättet att följa och tillämpa Islam.
Detta är den ursprungliga och största huvudvägen inom Islam och består av fyra källor:

1) Koranen – Allahs ord, som uppenbarats för Hans siste profet Muhammed (f.v.ö.h.).

2) Sunnah – Det sätt på vilken profeten Muhammed utövade Islam. Den enda sanna och legitima uttolkningen av Koranens ord och meningar.
Hela profeten Muhammeds liv är en komplett och fullkomlig omsättning av Koranen i praktiken, varken mer eller mindre.

3) Idjma (Konsensus) – Överensstämmelsen mellan de lärde, härledda ur Koranen och Sunnah, om hur Islam skall utövas i frågor som inte direkt kunnat utläses därur.

4) Qiyas (Analogislut) – Slutledningar som gjorts av lärda genom jämförelser med de tre förstnämnda källorna i frågor som inte direkt kunnat utläsas därur.

Dessa fyra källor utgör islams lag och praktik.

IKUS’ övergripande mål är att fostra och undervisa muslimska barn och ungdomar i Sverige, flickor som pojkar, i enlighet med Islam. Vi strävar efter att framtida generationer av muslimer i Sverige skall bevara sin islamiska identitet. Genom utbildning inom det ordinarie svenska skolsystemet parallellt med traditionell medrese (islamisk grundskola-gymnasium-universitet), också i internatform, försäkrar vi oss om att våra barn når en tillfredsställande färdighet såväl i det andliga som i det världsliga livet. Kvinnogrupperna arbetar självständig under ledning av lärarinnorna (kvinnoimamerna) för att höja kvinnornas bildnings- och utbildningsnivå och status i samhället.

Detta koncept, i ställlet för friskolor, är speciellt för IKUS vars lärare/imamer själva genomgått denna fostran och utbildning.

Ständigt pågår moskéernas religiösa, sociala och kulturella verksamhet med t.ex. böner, fredagsbön, undervisning, andlig vård vid sjukhus, häkten och fängelser, samvaro och på olika sätt främjande av kontakter mellan svenska muslimer och samhället.

IKUS främjar mänskliga rättigheter, religiös frihet (i Islam finns inget tvång, en koranvers), respekten för nästan och strävar efter att underlätta för både muslimer och andra människor att utöva och leva i enlighet med sin tro. IKUS anser att de grundläggande värderingarna inom Judendom, Kristendom och Islam som handlar om människors förhållningssätt till varandra, är desamma (t.ex. de tio budorden).

08-15 98 88