KORT HISTORIK OCH MÅL

IKUS började sin verksamhet 1979 då vår första imam kom till Sverige. 1984 registrerade vi oss formellt, såsom ideell förening och sedan 2002 är vi ett registrerat trossamfund. Vi är helt opolitiska och fristående från och oberoende av andra stater.

IKUS övergripande mål är, i enlighet med Ahl-i Sunnah wa’l Djamaat-tron (de fyra lagskolorna inom Sunni), att fostra och undervisa muslimska barn och ungdomar som växer upp i Sverige, i Islam. Detta gör vi genom ett för oss och våra systerorganisationer runt om i världen unikt koncept, nämligen genom att våra barn och ungdomar går i de skolor som samhället erbjuder, vi har inga egna friskolor, och därefter kommer till IKUS’ skolstödscentra för att här, de dagar de går i skolan, i första hand få läxhjälp och annat stöd i skolarbetet, och sedan på övrig tid, få den islamiska undervisningen. Hela tiden med en muslimsk fostran som i korthet går ut på att man ska anstränga sig för att försöka leva upp till den förebild som Gud avsåg med människan, skapelsens krona. Med detta menar vi att man ska försöka vara en förebild för sina medmänniskor oavsett vem det är, genom att anstränga sig för att efterleva bl.a. tio Guds bud, som t.ex. att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad, alla människors lika värde m.m.

De dagar barnen/ungdomarna går i skolan fokuseras våra ansträngningar på skolarbetet eftersom det är av största vikt att de klarar sig så bra som möjligt i skolan och att de i så hög utsträckning som möjligt klarar av högskolestudier till sin egen, sina föräldrars och därigenom också vår belåtenhet. Vi anser det av vikt att vi och våra barn lever bland alla andra människor i samhället samtidigt som våra barn får en god och gedigen islamisk fostran och undervisning.

IKUS menar att de grundläggande värderingarna, som ju är det som styr hur vi människor ska uppträda mot och behandla varandra, och hela Guds skapelse för den delen, inom Judendom, Kristendom och Islam är desamma. Det som skiljer oss åt är frågor som rör själva tron, frågor som inte avgör hur vi uppträder mot varandra och allt annat levande runt omkring oss.
08-15 98 88